Privacy Policy

Door uw keuze voor producten en diensten van Moving Intelligence bent u verzekerd van deskundige partijen, die oplossingen bieden waarop u kunt vertrouwen. Onderdeel van dit vertrouwen is het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens.

De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor ons. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Daarom zijn onze systemen en programma’s zeer streng beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang hebben tot uw persoons- en objectgegevens. Moving Intelligence is er verantwoordelijk voor dat voldaan wordt aan de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Technocon is vanzelfsprekend geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Technocon gebruikt uw gegevens ten behoeve van preventie en opsporing. Nimmer kan de positie van uw object worden bepaald zonder uw toestemming, automatische diefstalsignalering vanzelfsprekend uitgezonderd. Na een dergelijke signalering wordt altijd met u contact opgenomen ter verificatie.

Algemene Voorwaarden Moving Intelligence B.V.

Op al onze producten en diensten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Download onze algemene voorwaarden in PDF formaat: Moving Intelligence B.V. Algemene Voorwaarden